HIJM

Herbestemming steenovens tot ecomuseum met horeca met zicht op de Hollandsche IJssel

 Facebookgroep HIJM Nieuws.

Wetenswaardigheden en actualiteit van stroomgebied Hollandsche IJssel litoraal

Cultuurhistorisch belang

De steenovens symboliseren de baksteenindustrie die niet alleen meer dan een half millennium bepalend was voor het aanzicht en de huidige vorm van de Hollandsche IJssel, maar ook voor de economie en het maatschappelijk leven in de IJsselregio.

 

Buurtschappen langs de IJssel

De infrastructuur met buurtschappen langs de IJssel hebben we eraan overgehouden.

 

Alles gebouwd van ijsselsteen

Niet alleen monumenten, zoals molens, kerken, villa's en boerderij werden van ijsselsteentjes gebouwd, maar ook industriële schoorstenen, kademuren en vestingwerken.  Maar ook grote pleinen en straatwegen van Groningen tot Zeeland.

 

Ballast voor de tropen

De gele ijsselstenen kwamen als ballast terecht in tropische oorden die nog steeds de handelsroutes van de Nederlanders markeren omdat ze gebruikt werden voor gebouwen, schoorstenen, waterputten e.d.

 

Toonaangevend

Deze industrie aan de IJssel was toonaangevend in de Lage Landen tot in de 19e eeuw het grotere waalsteenformaat in zwang kwam.

 


Initiatiefnemer Rob Stolk schreef een boek over de ontwikkeling van de baksteenindustrie langs de Hollandsche IJssel

De Olifant & de Dames Bloot is verkrijgbaar via de boekhandel of hier.


De unieke veldsteenovens op Klein Hitland in kern Nieuwerkerk aan den IJssel van de gemeente Zuidplas willen we een herbestemming geven. Door over de muren heen te bouwen worden ze beschermd tegen weersinvloeden en begroeiïng. 

 

CULTUUR

Ecomuseum over het stroomgebied van de  Hollandsche IJssel

In de HIJM Experience ontdekken bezoekers het rijke verleden, actualiteit en toekomst van de regio. Cultuur, kunst, natuur, landschapsontwikkeling, recreatie en bedrijvigheid en mensen die een rol in de geschiedenis speelden. Aandacht voor kaas, touwslagerijen, baksteenindustrie en scheepsbouw. In de 8,5 meter hoge Kids Expo onder het panorama-restaurant kunnen scholieren op ontdekkingsreis op verschillende fysieke en mentale niveaus.

In het mini-theater is plek voor lezingen en voorstellingen.

De programmering en inrichting is divers, gevarieerd en wordt verzorgd door een eigen professioneel team.

 

HORECA

Panorama-restaurant met zalen

De horecavoorziening met een dakterras en uitzicht over de dijken en de rivier wordt gerund door vakmensen. Zij verzorgen tevens de catering in de zalen en foyers. Een gezonde exploitatie is mede mogelijk door de dubbelfuncties van de ruimtes. Zaalruimtes zijn buiten openingstijden van het ecomuseum voor andere doelen geschikt. Het pand wordt circulair gebouwd: flexibel qua indeling en geschikt voor alternatief gebruik, mocht de markt veranderen. Zonder dat dit afdoet aan de bescherming die het biedt aan het Rijksmonument en de publiekstoegankelijkheid.

 

ZORG

Van meet af aan integratie zorg werkplek-ervaring en scholing

Waar mogelijk zetten we mensen in met afstand tot de arbeidsmarkt, dit gebeurt onder leiding van professionele zorgverleners. Ook bieden we plaats aan stagiaires. Denk aan studenten in horeca/toerisme, maar ook op gebied van historisch onderzoek, marketing, makers van computer graphics, cartoons of games, illustratoren, fotografen, cineasten en designers die de mogelijkheden van nieuwe presentatietechnieken en beeld- en geluidseffecten willen onderzoeken, ontwikkelen en uitproberen.


Hollandsche IJssel Meetingpoint HIJM

Het HIJM is de ontmoetingsplaats voor alle instanties die zich bezighouden met historie, cultuur, natuur en recreatie langs de Hollandsche IJssel. Bezoekers kunnen in het ecoMuseum op een ludieke wijze kennis maken met alle aspecten van de IJsselregio.

 

Toeristenhub

Een bezoek aan HIJM is het toeristisch en economisch startpunt voor een bezoek aan de IJsselregio, voor advies, apps en foldermateriaal. Toeristen beleven in het ecoMuseum interactief wat in de kernen en groengebieden langs de IJssel een bezoek waard is.

 

Werken met zorg

We richten het HIJM zo in dat het een prettige omgeving wordt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die er zinvolle taken kunnen vervullen.  

 

Professionals

Mensen met kennis van historie, multimedia, marketing en publiciteit, aangevuld met stagiairs, zorgen voor een dynamisch, vaak wisselend, gevarieerd programma dat gaat over alle aspecten van de Hollandsche IJssel.

 

Creatief team

De leiding is in handen van een creatief team dat hun expertise ook aan derden verkoopt. Dit is onderdeel van het verdienmodel.

Multifunctionele ruimtes

Buiten openingstijden veranderen de experienceruimtes in een sfeervol zalencomplex met de karakteritieke ovenmuren. Door de multimediale voorzieningen, cateringfaciliteit en het auditorium kan er veel. Denk seminars, symposia, meetings, presentaties en theatervoorstellingen.

 

Kunst

In de publieksruimtes willen we wisselende kunstexposities houden die betrekking hebben op de thema's die in het ecoMuseum aan de orde komen.

 

Eenvoudig parkeren

Voor de entree aan de rivierzijde is een groot parkeerterrein met voldoende plaatsen.

 

Steun ons initiatief!

We hebben veel medestanders, maar als de plannen echt gestalte gaan krijgen, kan de verantwoordelijke non-profit organisatie die het gaat exploiteren uw (financiële en/of fysieke) support goed gebruiken.

 

Wilt u financieel of als vrijwilliger bijdragen aan dit initiatief?

Laat het ons weten via het contactformulier of bel initiatiefnemer Rob Stolk: 06-24211751.

Facebook groep: HIJM Nieuws houdt u op de hoogte van de actualiteiten in het stroomgebied van de Hollandsche IJssel.SLIM PAND maakt exploitatie met zorg rendabel

Het EcoMuseum in het HIJM wil de oude steenovens op Klein Hitland een functie geven die recht doet aan dit symbool van de eeuwenoude steenindustrie aan de IJssel.

In beeld en geluid staat de invloed van Hollandsche IJssel op het landschap, de natuur, de cultuur en de bedrijvigheid, centraal. Zowel het verleden, het heden als de toekomst. Een toeristentrekker van eerste orde.

Het HIJM kan door een druk op de knop compleet anderssoortige expo's bieden of kleur- en geluidssensaties overbrengen, noem maar op. De mogelijkheden zijn grenzeloos.

 

Buiten openingstijden van het ecomuseum kunnen de zalen door/voor derden ingericht worden als demonstratieruimte voor het bedrijfsleven overheden of opleidingsinstituten. Eventbureaus kunnen er vj-cursussen geven of thema-avonden organiseren. Het horeca-team zorgt voor de catering.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden van meet af ingeschakeld om zinvolle dingen te doen, bij de architectuur wordt hier direct rekening mee gehouden.

De zalen en het theater zijn door de dikke muren prima geschikt als repetitieruimtes voor orkesten en koren.

Deze mix van creatieve, doordachte producten, diensten en activiteiten onder één hoed biedt dus diverse verdienmodellen. Inkomsten komen ondermeer uit, ruimteverhuur, toegangsgeleden, voorlichtingsprojecten, horecaomzet, overheidssubsdies voor educatie, werkverschaffing, uit winkelverkoop, webshop, uit kunstbemiddeling, groothandel in souvenirs, dienstverlening, copyrights enz. enz.

Het auditorium met foyer kan functioneren als filmzaal, gehoorzaal, ontvangstruimte voor overheid, studentenprojecten, theater, zaal voor omroepuitzendingen, noem maar op.

Het wordt een uniek pand met unieke mogelijkheden op een unieke locatie met uitzicht over de IJssel.


WAT heeft het HIJM te bieden?

H IJ M creatieve en marketing studio

Dit is de kernel voor het ecomuseum. In het nieuw te bouwen pand werkt een dynamische markeer samen met historici, ontwerpers, illustratoren en grafici zich storten op de mogelijkheid die de ruimtes en thema's van het ecomuseum bieden.

Dit kan in samenwerking met kunstacademies, scholen voor industrial design, grafische scholen.

Ze kunnen statische- en bewegende computerbeelden maken die de museale onderwerpen ondersteunen, maar ook vrije experimenten 'experiences' voorbereiden die 's avonds aan bezoekers kunnen worden getoond in voorstellingen.

Belangrijk wordt het gebruik van nieuwe mogelijkheden die 3d-printing biedt op gebied van maquettebouw en het ontwerpen en fabriceren van nieuwe gadgets of kunstwerken die geschikt zijn voor exposities en verkoop.

 

H IJ M ateliers

In een van de ateliers kunnen mensen met een beperking onder begeleiding producten met zorg maken, inpakken, bedrukken die in de HIJM-shop worden verkocht, maar ook elders in winkels en musea langs de IJssel. Denk aan souvenirs, stroopwafels, koffie uit eigen koffiebranderij. Brownies van Downies. Dit is ook de plek waar voorwerpen die nodig zijn voor nieuwe tentoonstellingen kunnen worden voorbereid of onderdelen worden gerepareerd.

 

H IJ M cursussen en Workshops

Jongeren en volwassenen die creatief bezig willen zijn kunnen cursussen en workshops volgen onder leiding van kunstenaars.

 

HIJM Art Center: hedendaagse kunst

Selecte fotografen/kunstenaars die zich bezig houden met thema's die raakvlakken hebben met het museale werk, water, aarde en vuur, natuur, scheepvaart, grofkeramiek, werkomstandigheden en kinderarbeid anno nu bieden we een plek om hun werk te exposeren en te verkopen.

 

Evenementen, festivals

De indeling moet zo zijn dat de ruimtes multifunctioneel bruikbaar zijn. Denk aan literaire bijeenkomsten, lezingen over de natuur in de regio, concerten, recepties en voorlichtingsbijeenkomsten.

Het HIJM Theater wordt bereikbaar via een loopbrug vanuit het ecoMuseum.

 

Een bezoek is interessant voor toeristen uit binnen- en buitenland en uitermate geschikt voor educatieve schoolprojecten uit de hele IJsselregio.


Uniek meetingpoint met zorg zet gemeente op de kaart

In het HIJM kan voor de gemeente Zuidplas aandacht worden geschonken aan het laagste polderpunt, dat mede door turfwinning ten behoefte van de steenovens ontstond.

Van de 100 ovens die ooit in de buurtschappen en kernen langs de IJssel stonden, zijn alleen de ovens op Hitland over. Alle andere zijn verdwenen. Ver-Hitland heeft de laatst overgebleven steenoven De Olifant, die omgebouwd is tot villa. Klein Hitland is dus uniek, omdat alle ovens van de steenplaats die in 1964 stopte er nog staan en bewaard kunnen blijven voor een publieke functie. Dan moet er wel actie worden ondernomen. Steun ons plan: Email ons of plaats een reactie.


Voor iedereen iets te doen

Het moet professioneel zakelijk inventief en creatief worden geleid.

Een team deskundigen stimuleert vrijwlligers, werkt integraal met studenten, scholieren en zorginstanties. Het is de werk-stageplek voor grafici, gamemakers en animators die de presentaties state of the art houden en nieuwe impulsen geven. Ze kunnen wandprojecties, 3d-voorwerpen in het museum en wisselexpo's maken (ook werken voor derden). Studenten op gebied van historie, recreatie, toerisme, topografie, biologie, e.d. moeten er onderzoek kunnen doen.

De exposities moeten vooral toeristen, jeugd en ouderen trekken.

Er kunnen voor groepen programma's met hapje/drankje worden gemaakt over specifieke onderwerpen.

Denk aan ondernemersverenigingen, serviceclubs, vrouwenverenigingen, familie/vriendclubs, personeelsverenigingen e.d.

Overheidsinstanties kunnen het gebruiken voor de ontvangst van delegaties die geïnteresseerd zijn in het Hollandsche rivieren en polderlandschap.